5 de gener del 2009

Consell 2: Eines per elaborar catàlegs bibliogràfics

Si aleshores creieu que necessiteu catalogar la vostra biblioteca personal, quines eines estan a disposició? Quan era més jovenet, abans de tenir ordinador, tenia un catàleg per fitxes, però això ara ja ha passat a la història. Per catalogar la nostra biblioteca hem d'emprar programes informàtics. Potser el catàleg més senzill possible seria una llista dels documents ordenada alfabèticament. Ara bé, seria bo treure un millor partit de l'ofimàtica: un catàleg informatitzat ha de permetre emmagatzemar gran quantitat d'informació, establir relacions entre diversos registres, incloure llistes controlades de metadades, etc.
A Internet es pot localitzar una gran quantitat d'aplicacions informàtiques per a catalogacions bibliogràfiques: no recomano tant les aplicacions adreçades a l'àmbit domèstic (sovint massa senzilles i poc flexibles), sinó les destinades a petites biblioteques (com les biblioteques escolars o d'entitats). En aquest darrer cas es troben programes totalment gratuïts pensats no tant sols per a la catalogació sinó per encabir altres tasques de gestió. Per exemple, Koha o CDS-ISIS, aquest distribuït per la UNESCO.
En el meu cas, utilitzo una base de dades creada expressament mitjançant MsAccess (també ho podríeu fer amb OpenOffice Base o altres similars). Els registres estan aplegats en una taula principal que inclou diversos camps o metadades: alguns són lliures, mentre que altres són controlats, és a dir, el seu valor està restringit. Aquests possibles valors finits que pot tenir un determinat camp o metadada es recullen en altres taules que es relacionen amb la taula principal. Després, l'aplicació permet dissenyar un formulari per accedir i treballar amb la taula de registres de manera més còmoda i agradable. Finalment, es poden dissenyar informes i consultes que s'autocompleten cada vegada que s'executen i que resulten en llistats de registres ordenats per criteris que hem programat prèviament. A banda de la taula principal, que inclou pròpiament el catàleg de la biblioteca personal, es poden pensar en introduir altres taules relacionades amb altres catàlegs: música, llibres antics, vídeos, etc. Sobre els criteris utilitzats per a la catalogació i la classificació en parlarem en un altre escrit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada